طبق کلام دعا کنید

“خداوندا، کلام تو جاودانه در آسمان‌ها استوار است.” (مزمور 119: 89)

می‌دانید که خدا به واسطۀ کلامش با شما سخن می‌گوید. وقتی “مطابق با کلام، دعا می‌کنیم”، می‌توانیم کلامش را به او بازگردانیم. شاید هرگز عبارتِ “دعا کردن بر طبق کلام” را نشنیده‌اید و تعجب می‌کنید که چطور باید این کار را انجام دهید. من فکر می‌کنم دعا کردن طبق کلام یا “دعا کردن طبق آیات”، همان طور که برخی از افراد می‌گویند، ساده‌ترین شکل دعای در دسترس برای هر ایمانداری است. تمام چیزی که لازم است، خواندن و حفظ کردن سخنان کتاب مقدس و دعا کردن طبق آنهاست؛ به شیوه­ای که آنها را شخصی کرده یا برای شخص دیگری به کار گیرید. من باور دارم بهترین روش برای انجام این کار، این است که این گونه شروع کنیم: “خداوندا، کلام تو می‌گوید: (آیه را اضافه کنید) و من به آن ایمان دارم.”

اگر ارمیا 31: 3 را برای خودتان دعا کنید، سخنانی این چنین می‌گویید: “خداوندا، کلام تو می‌گوید که با مهری ازلی به من مهر ورزیده‌ای و از این رو مرا در محبت جذب کرده‌ای. از تو سپاس‌گزارم که مرا بسیار دوست داری و همچنان مرا با چنین محبتی به خودت نزدیک‌تر می‌کنی. خداوندا، به من کمک کن نسبت به محبت تو به خودم، هوشیار و آگاه باشم.” اگر با آیه‌ای مشابه برای دوست خود به نام “الاهه” که در سختی است، دعا می­کنید تا باور کند که خداوند حقیقتاً او را دوست دارد، سخنانی مانند این می‌گویید: “خداوندا، کلام تو می‌گوید که تو “الاهه” را با مهری ازلی دوست داشته‌ای و از این رو او را در محبت جذب کرده‌ای. خداوندا، تو می‌دانی که “الاهه” اخیراً نسبت به محبت تو اطمینان ندارد، بنابراین از تو می‌طلبم، با حقیقتِ این وعده، بر احساسات او برتری بیابی!”

وعده‌های خدا برای شما و همۀ ایمانداران است و وقتی کلام او را می‌دانیم و آن را در دعا به او بازمی‌گردانیم، او این را دوست می­دارد.

پیغام امروز خدا برای شما:

خدا شما را همان­طور که هستید، دوست دارد و به شما کمک خواهد کرد تا تبدیل به آن شخصی شوید که او می‌خواهد باشید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon