طبیعت محبت خدا

طبیعت محبت خدا

اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در
نافرمانیهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه فیض نجات یافته اید.
– افسسیان 2: 4و 5

خیلی مواقع وقتی زندگی نا امید کننده می شود، بهترین کار این است که طبیعت محبت
خدا را نسبت به خود به یاد بیاوریم.

یکی از زیباترین کلامهای کتاب مقدس این است که، وقتی ما هنوز گناه کار بودیم عیسی
برای ما جانش را داد )رومیان 8:5 را مطالعه کنید( او صبر نکرد تا ما لیاقت محبت او را پیدا
کنیم. او بدون قید و شرط ما را دوست دارد. اگر بخواهم صادق باشم، درک این موضوع
برای خیلی از ما سخت است زیرا ما عادت کرده ایم برای به دست آوردن هر چیزی زحمت
فراوان بکشیم.

به خاطر فیض، و محبت بی نظیر او نسبت به ما، خداوند این زندگی را برای ما به
صورت رایگان فراهم کرده است. این یک محبت انقلابی و حقیقی است که خودش را در
اختیار همگان قرار داده است زیرا به انجام هیچ کار دیگری کمتر از این راضی نمی شد.
این محبت بی قید و شرط خداوند است که ما را به حضورش نزدیک می کند، فیض فوق
العاده او که گناهان ما را پاک کرده است، و قربانی قدرتمند او که برای ما راهی فراهم کرد
تا بتوانیم به حضور خدا نزدیک شویم. محبت او هرگز ساکت و تسلیم نمی شود و هرگز ما
را تنها نمی گذارد. هرجا که احساس ناراحتی و یا افسردگی کردید، محبت بی نظیر خداوند
را نسبت به خود به یاد آورید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، در هر موقعیتی، محبت تو مرا احاطه کرده است می دانم که محبت تو هیچ وقت سکوت
نمی کند. تو همه محبت خود را به من بخشیده ایی، و از ورای سایه تردید این را می دانم که تو مرا
دوست داری.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon