طرز فکر خود را نسبت به ترس تغییر دهید

طرز فکر خود را نسبت به ترس تغییر دهید

پس ترسان مباش؛ زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش ؛ زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود. (اشعیا ۴۱ : ۱۰ )

با کمک خدا و تغییر نگرش خود، می توانید از غوط هور شدن در ترس به سوی غلبه بر آن حرکت کنید. کتا بمقدس به این امر به عنوان نو کردن ذهن خود اشاره می کند (رومیان ۱۲ : ۲). به بیان ساده، می توانیم یاد بگیریم که متفاوت فکر کنیم. ممکن است تجربیات یا افرادی در گذشته ، ترسیدن را به شما یاد داده باشند، اما کلام خدا می تواند به شما بیاموزد که این ترس را پشت سر بگذارید. می توانید یاد بگیرید که جسور، شجاع و با اعتمادبه نفس باشید.

نگذارید ترس از چیزی، مانع از موفقیت و شادی شما در زندگی روزانه شود. ترس سایۀ بزرگی دارد، اما در حقیقت بسیار کوچک است. ترس در زندگی شما، عذابی غیرضروری به همراه دارد. هنگامی که احساس ترس م یکنید، مجبور به رهاکردن یا بازگشت به عقب نیستید. خدا با شماست و چون او با شماست می توانید با وجود ترسی که احساس م یکنید، پیش روید.

به جای این که فکر کنید وقتی می ترسید، نمی توانید کاری انجام دهید، تصور کنید که هدف خود را برآورده کرده و بر چالش پیش روی خود پیروز می شوید. ممکن است افکاری مملو از ترس داشته باشید، اما روح القدسی که درون شماست، م یتواند تفکرتان را دربارۀ ترس تغییر دهد. ترس مانند یک هیولا به نظر می رسد، اما هنگامی که با حقیقت کلام خدا روب هرو شویم، ترس به سرعت عقب نشینی می کند. ترس مانند قلدرِ مدرسه است: همه را به اطراف هل م یدهد؛ تا اینکه سرانجام کسی او را به چالش بکشد.


هنگامی که می ترسیم، رنج می کشیم، در واقع قبل از روبرو شدن با ترسمان رنج می کشیم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon