عصبانیت را از بین بردارید

عصبانیت را از بین بردارید

در دل خویش زود خشمگین مشو، زیرا خشم در دامن احمقان منزل می گزیند.
– جامعه 9:7

جدای از این موضوع که عامل عصبانیت چه می تواند باشد، این حس تاثیرات یکسانی
در زندگی ما می گذارد. ما را غمگین ساخته و باعث می شود احساس استرس کنیم. نگه
داشتن عصبانیت در درونمان و تظاهر به این که این احساس اصلا وجود ندارد می تواند
حتی خطرناک تر بوده و سلامتی ما را تهدید کند. بیشتر اوقات ما با این حس فقط به خود
آسیب می زنیم، در حالی که شخصی که ما را عصبانی کرده اصلا از این موضوع مطلع
نیست.

من قبلا با یک حس خشم و عصبانیت قوی درگیر بودم تا زمانی که خدا به من نشان
داد چطور بر آن پیروز شوم. من در نهایت یک روند مثبت برای غلبه بر عصبانیت خود پیدا
کردم. و این برای من یک شروع تازه به همراه داشت.

وقتی شما تصمیم می گیرید با عصبانیت خود از طریقی که خدا می خواهد روبرو شوید،
می توانید بر آن پیروز شوید. زیرا روح القدس به ما قوت می بخشد تا استوار بوده و با
میوه های آن گام برداریم. ما قدرت داریم اشخاصی را که در حقمان بی عدالتی کرده اند را
بخشیده و هر شخصی را دوست داشته باشیم.

پس ما باید مسئولیت عصبانیت خود را به عهده گرفته و یاد بگیریم چطور آن را کنترل
کنیم. به جای این که عصبانیت را درون خودتان پنهان کنید، از خدا بخواهید تا شما را از
این احساس آزاد کند. روند آن را طی کرده و آن را بر طرف سازید، تا با این کار فشار از
رویتان برداشته شود.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، نمی خواهم هیچ گونه احساس خشم و عصبانیتی را در خودم نگه دارم زیرا کاری احماقانه
است و تو را خشنود نمی سازد. پس از تو درخواست می کنم که کمکم کنی تا در زندگی بر خشم و
عصبانیت پیروز شوم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon