فراتر از برکت خواستار خداوند باشید

فراتر از برکت خواستار خداوند باشید

زندگی شما بری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. – عبرانیان 5:13

چند نفر از ما واقعا می تواند بگوید که من تا به حال به موقعیت شخصی و یا آنچه دیگران دارند حسادت نکرده ام؟ کلام می گوید، زندگی شما بری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید )عبرانیان 5:13 ( من باور دارم خداوند ما را امتحان می کند تا ببیند آیا با این آیه زندگی می کنیم. زمانی فرا می رسد که خداوند کسی را بر سر راه ما قرار می دهد که دقیقا همان چیزی را دارد که ما می خواهیم و صرفا برای این که ببیند ما چطور واکنش نشان می دهیم. تا من برای تو خوشحال هستم زیرا تو « زمانی که ما در امتحان قبول نشده ایم و نگفته ایم هرگز نخواهیم توانست از چیزی که اکنون داریم بیشتر داشته باشیم. » برکت یافته هستی اگر شما از خداوند چیزی را درخواست کرده اید و او هنوز آن را به شما نداده است، خاطر جمع باشید او شما را فراموش نکرده است. او فقط می خواهد مطمئن شود شما از
شر حسادت خلاص شده اید و او را به عنوان اولویت خود قرار داده اید. خداوند می خواهد ما در هر زمینه ای کامیاب باشیم. او می خواهد مردم کارهای نیکوی
او را ببینند و بدانند او چطور به همه ما اهمیت می دهد. ما باید بیشتر از برکت یافتن از طرف خداوند خواهان خود او باشیم

بیایید با هم دعا

کنیم خداوندا، از تو می خواهم جاهایی در زندگیم که حسادت و طمع وجود دارد را به من نشان بدهی، و کمکم کنی اولویت هایم را دوباره طبقه بندی کنم. من می خواهم بیشتر خواهان تو باشم تا خواهان برکاتت.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon