فیض خدا را دریافت کنید

فیض خدا را دریافت کنید

…. زیرا اگر به واسطه نافرمانی یک انسان بسیاری مردند، چقدر بیشتر فیض خدا و عطایی که به واسطه
فیض یک انسان، یعنی عیسی مسیح فراهم آمد، به فراوانی شامل حال بسیاری گردید.
– رومیان 15:5

فیض قدرت خداست که به شما کمک می کند آن طور که او می خواهد زندگی کنید.
خداوند به ما فیض نمی بخشد تا ما خارج از اراده او زندگی کنیم. اگر او می گوید کاری را
انجام ندهیم، اما ما تصمیم می گیریم هر طور شده آن را انجام دهیم در نتیجه این کار مسح
خود را به شکلی دردناک از دست خواهیم داد.

فیض برابر با توانایی است. او به ما فیض بخشیده تا خواندگی و زندگیمان را با هم
پیوند بزند. وقتی ما طبق روش خودمان عمل می کنیم، در نتیجه کارها را به تنهایی انجام
خواهیم داد. اما وقتی از خدا پیروی می کنیم، او همیشه فیض و نیروی لازم برای آنچه به
ما سپرده است را در اختیارمان قرار می دهد.

قسمت جالب کار اینجاست که فقط لازم است ما تصمیم گرفته و آن را دریافت کنیم،
لازم نیست هیچ کار دیگری برای به دست آورن فیض انجام بدهیم. وقتی شما تصمیم
می گیرید از آنچه خدا از شما می خواهد پیروی کنید، او آماده است که به شما کمک کند.
عیسی برای پوشاندن گناهان شما مرد تا بتوانید در پارسایی به حضور خدا رفته و به روح
القدس دسترسی داشته باشید. روحی که به شما کمک می کند هر روزه در زندگیتان رو به
جلو حرکت کنید.

به شما پیشنهاد می کنم همین امروز از جایگاه خود مطمئن شوید تا بتوانید فیض و
توانایی را دریافت کنید. اگر در مسیری که خود می خواهید حرکت می کنید، به خداوند
بگویید که می خواهید در راه او حرکت کنید و از او بخواهید تا کمکتان کند. او همیشه
وفادارانه به شما در این راه فیض عطا می کند.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، من نمی توانم بدون فیض تو زندگی موفقی داشته باشم. می خواهم آنچه را از من
می خواهی انجام دهم، و می خواهم کمکم کنی تا هر روز طبق اراده تو زندگی کنم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon