لازمه شکسته شدن

لازمه شکسته شدن

در این بسیار شادمانید، هر چند اکنون زمانی کوتاه بنا به ضرورت در آزمایشهای گوناگون غمگین
شده اید، تا اصالت ایمانتان در بوته آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید
و تجلیل و اکرام بینجامد…
– اول پطرس 1: 6و 7

امکان دارد برای بعضی ها واژه شکسته شدن ایجاد ترس کند، اما این واقعا یک کلمه
بد نیست. خواسته خدا شکستن روح ما نیست، بلکه او می خواهد چیزهای را بشکند که
مانع به انجام رسیدن اراده او در ما می شود. او می خواهد چیزهایی مثل، غرور، سرکشی،
خودخواهی و استقلال طلبی را در ما بشکند. خدا می خواهد ما به طور کامل به او وابسته
باشیم. در نتیجه هدف از سختی ها این است که در نهایت ما را به این نقطه برساند.
بعضی وقتها مردم متعجب می شوند که چرا باید با آزمایش و درد روبرو شوند. حتی
زمانی که وفادار هستیم و از کلام خدا اطاعت می کنیم باز هم با آزمایشها روبرو خواهیم
شد. گاهی اوقات امتحان ها صرفا برای آزمایش ایمان ما پیش می آیند.

وقتی امتحان ها سر راهتان قرار می گیرند آنها را بپذیرید زیرا هدف آنها شکستن عادات
بد شماست. خداوند از ما می خواهد به جای زندگی جسمانی، در یک زندگی روحانی به سر
ببریم، و زمانی که اجازه می دهیم او عادات غلط و خودخواهانه ما را بشکند انجام این کار
برایمان راحت تر خواهم شد.

آیا می خواهید امروز به خدا نزدیک شوید؟ پس شکسته شدن را بپذیرید، این را بدانید
که این کار شما را به سوی آینده ای بهتر هدایت خواهد کرد.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، من این را فهمیده ام که بعضی وقتها باید بشکنم. شاید این کار راحت نباشد، اما از تو
می خواهم به من کمک کنی تا از دست هر چیزی که مانع نزدیکی من به تو می شود خلاصی یابم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon