علامت «لطفا مزاحم نشوید » را پایین نگه دارید

علامت «لطفا مزاحم نشوید » را پایین نگه دارید

….کلام را موعظه کنی و به گاه و بیگاه آماده این کار باشی و با صبر بسیار و تعلیم دقیق، به اصلاح و
توبیخ و تشویق بپردازی. – دوم تیموتائوس 2:4

من معمولا وقتی برای خدمت به جایی سفر می کنم شب را در هتل سپری می کنم. وقتی
در اتاق خود هستم، علامت «لطفا مزاحم نشوید » را بر روی در نصب می کنم تا کسی نتواند
مزاحمم شود. آویزان کردن این علامت روی در اتاق هتل قابل قبول است. اما آویزان کردن
آن روی در زندگی ام قابل پذیرش نیست.

آیا تاکنون توجه کرده اید که خداوند کارهایش را براساس جدول زمانی ما یا به
طریقی که ما راحت باشیم انجام نمی دهد؟ پولس به تیموتائوس به عنوان خادم خدا و انجیل
می گوید: او باید وظایف خود را هرچند هم سخت باشد به طور کامل انجام دهد.
من شک دارم که تیموتائوس به اندازه ایی که ما امروز راحت هستیم راحت بوده باشد.
اما اگر او نیاز داشته این پیام را بشنود، پس من مطمئن هستم ما هم نیاز داریم مکرراً این
پیام را بشنویم.

این بسیار راحت است که یک تابلو «لطفا مزاحم نشوید » از ترس این که شاید خداوند
راحتی ما را بهم بزند روی قلب خود نصب کنیم، اما ما با این کار موقعیت های خوب
بسیاری را از دست خواهیم داد. ما باید به یاد داشته باشیم هر کاری که خداوند از ما
می خواهد انجام دهیم هر قدر هم که با دشواری و ناراحتی در طول مسیر روبرو شویم باز
هم ارزشش را دارد. وقتی ما از او اطاعت می کنیم او همیشه راهی برای کامل شدن آنچه
به ما محول کرده است فراهم می سازد.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، امروز تصمیم گرفته ام تابلو « لطفا مزاحم نشوید » را از روی قلبم پایین بیاورم. می خواهم از تو
اطاعت کرده و اراده تو را به انجام برسانم حتی اگر در طول مسیر احساس ناراحتی کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon