ما گام برمی‌داریم

“اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد، گام‌هایش را استوار می‌سازد؛ هر چند بیفتد، نقشِ بر زمین نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می‌گیرد.” (مزمور 37: 23-24)

خدا در هر قدم با ماست! این بدین معناست که ما هرگز تنها نیستیم. وقتی زمین می‌خوریم، او به ما کمک می‌کند تا برگردیم و ما را تشویق می‌کند تا دوباره به پیش رویم. هیچ کس بدون برخی اشتباهات، یاد نمی‌گیرد که باید توسط خدا رهبری شود، اما به یاد داشته باشید که او پیش از وقوع دربارۀ آنها می‌داند. خدا از لغزش‌ها و شکست‌های ما تعجب نمی‌کند. در حقیقت، او پیش از آن که حتا یکی از آنها اتفاق بیفتد، هر روزِ زندگی ما را در کتاب خود ثبت کرده است(نک. مزمور 139: 16). به یاد داشته باشید که خدا از شما لذت می‌برد و در هر گامی با شماست. اگر بیفتید، او شما را بلند خواهد کرد.

تمام مردان و زنان بزرگی که در کتاب­مقدس درباره­شان می‌خوانیم و آنها را تحسین می‌کنیم، در طول تاریخ اشتباهاتی کرده‌اند. خدا به این دلیل که عالی و بی‌نقص هستیم ما را انتخاب نمی‌کند، ، بلکه به این دلیل است که او می‌تواند خود را از طریق ما قدرتمند نشان دهد. او در حقیقت افراد ضعیف و پست دنیا را با هدف برگزید تا همه متحیر شوند و عظمت خود را نشان دهد(نک. اول قرنتیان 1: 28-29). این فشار را از جانب دشمن که می‌گوید باید بی‌نقص باشید و هرگز اشتباه نکنید، نپذیرید. هر روزه، بهترین خود را انجام دهید، به خدا اعتماد کنید و مابقی را به انجام برسانید! هرگز از اشتباهات خود نترسید، بلکه در عوض با نگرش یادگیری به آنها نگاه کنید. بگذارید تمامی اشتباهات شما همچون یک دورۀ آموزشی باشد که دیگر دوباره آن را انجام نمی­دهید!

پیغام امروز خدا برای شما:

نترسید، خدا با شماست.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon