ترسان مباشید و از روح القدس پیروی کنید

ترسان مباشید و از روح القدس پیروی کنید

پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد… – اشعیا 10:41

این آیه ما را تشویق می کند تا در روح القدس جسور و شجاع باشیم. ما قطعا نمی خواهیم کاری خارج از اراده و زمان بندی خدا انجام بدهیم، اما وقتی او حرکت می کند ما نباید از حرکت در کنار او ترسان باشیم. وقتی روح القدس تلاش می کند ما را به مسیر جدیدی هدایت کند شیطان تلاش می کند ذهن و احساسات ما را با ترس مورد حمله قرار بدهد و تلاش می کند با استفاده از ترس مانع از حرکت ما با خداوند بشود. زمانی فرا خواهد رسید که » ترسان مباش زیرا من با تو هستم « اشعیا 10:41   می گوید باید با چیزی که از آن می ترسید و البته می خواهید از آن آزاد شوید روبرو شده و تصمیم
بگیرید که دیگر از آن فرار نکنید. فقط دست عیسی را بگیرید و این را درک کنید که او همراه شماست. پس ترسان مباشید زیرا او کنار شماست. اگر در زندگی با ترس روبرو شدید، شجاع بوده و رو به جلو حرکت کنید. اجازه ندهید ترس شما را متوقف سازد، دست عیسی را بگیرید و حرکت کنید. به یاد داشته باشید که
خداوند می خواهد شما را از تمام ترسهایتان آزاد سازد!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می خواهم در هر نقطه ای از تو پیروی کنم. کمکم کن تا جسور و شجاع باشم و در کنار تو رو به جلو حرکت کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon