محبت خدا چگونه است؟

محبت خدا چگونه است؟

بنا بر قصد نیکوی اراده خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم. – افسسیان 5:1

تا به حال این سوال را از خود پرسیده اید که چرا خداوند ما را با وجود نقص هایمان دوست دارد؟ زیرا می خواهد ما او را خشنود سازیم. این طبیعت محبت خداوند نسبت به ماست، و برای او اهمیتی ندارد کارهای ما ممکن است چقدر گناه آلود باشد. خداوند با نیکی بدی را مغلوب کرد )رومیان 21:12 را مطالعه کنید( او این کار را با جاری کردن فیض نا محدودش در ما انجام داده و برای همین وقتی ما گناهی مرتکب می شویم فیض او گناه ما را می پوشاند. و چون برای خدا غیر ممکن است که ما را دوست نداشته باشد، در نتیجه برای ما هم غیر ممکن است که کاری کنیم تا او ما را دوست نداشته باشد. خداوند محبت می کند زیرا این در ذات اوست. او محبت است )اول یوحنا 8:4 را مطالعه کنید(. شاید او همیشه همه کارهای ما را دوست نداشته باشد، اما او همیشه ما را دوست دارد. این قدرت محبت خداوند است که گناهان ما را می بخشد، زخم های عاطفی ما را شفا داده و قلب های شکسته ما را التیام می بخشد )مزامیر 3:147 را مطالعه کنید.( محبت خداوند بی قید و شرط است؛ این براساس ذات اوست و ربطی به ما ندارد! زمانی که شما تشخیص دهید خداوند شما را بدون توجه به این که چه دارید و یا چه ندارید دوست دارد، یک پیشرفت غیر منتظره را تجربه خواهید کرد. شما می توانید به آرامی شروع به دریافت محبت او کنید و به سادگی از او لذت ببرید.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، محبت تو بی نظیر است. و تمرکز بر روی محبت تو به یادم می آورد که محبت تو بر اساس نیکویی توست، و نه بر اساس کارهای من. کمکم کن تا محبتت تو را نسبت به خودم دریافت کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon