مرزها هدف دارند !

مرزها هدف دارند !

با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خویش تکیه منما در همه راههای خود او را در نظر
داشته باش و او طریقهایت را راست خواهد گردانید
– امثال 3: 5و 6

تمرین کردن به جهت کنترل خویش و داشتن انضباط و همین طور سازماندهی مرزها در
زندگیمان یکی از مهم ترین کارهایی است که باید انجام دهیم. زندگی با سهل انگاری و
بدون انضباط قطعا منجر به شکست خواهد شد.

کلام خدا مرزهای ضروری که ما را در منطقه امن خدا نگه می دارد تعیین می کند. کلام
خدا به ما می گوید که چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم و چه کارهایی را بهتر است
انجام ندهیم تا در صلح و امنیت به سر ببریم.

به عنوان یک فرد مسیحی می توانیم نوع زندگی در نزدیکی مرز ها را تصور کرده و
بیندیشیم: بله! این من هستم! که در لبه مرز زندگی می کنم. این روش به یک راه محبوب
برای نگاه به زندگی تبدیل شده است اما اگر بخواهیم واقعه بین باشیم، خدا نمی خواهد
ما نزدیک مرزها زندگی کنیم زیرا زمانی که ما نزدیک مرزها زندگی می کنیم دیگر چیزی
وجود نخواهد داشت تا در زمان خطر به ما اخطار دهد. اتوبان ها خط هایی در وسط و
کناره ها دارند. این خطها محدوده ای را تعریف می کنند که ما می توانیم در امنیت رانندگی
کنیم. اگر ما از خط کنار عبور کنیم به دره سقوط خواهیم کرد و اگر از خط وسط عبور
کنیم ممکن است کشته شویم. ما این خط ها را دوست داریم زیرا به ما کمک می کنند تا در
امنیت بمانیم. زندگی ما هم دقیقا شبیه همین است. زمانی که ما برای خودمان محدوده ها و
مرزهایی تعیین می کنیم، بهتر می توانیم آرامش و امنیت خدا را احساس کنیم. کلید در درون
کلام خدا نهفته است، جایی که خدا تمام مرزهایی که ما برای زندگی نیاز داریم را تعیین
کرده است. بگذارید خداوند هر روز شما را راهنمایی کند.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا من اهمیت وجود مرزها در زندگی ام را درک کرده ام. زمانی که کلام تو را می خوانم، به من
نشان بده چگونه مرزهای سلامتی تو را در زندگیم به کار بگیرم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon