مسئولیت پذیر باشید

مسئولیت پذیر باشید

خوشا به حال کسی که تو ای خداوند تادیبش می کنی، و از شریعت خود، وی را می آموزی؛ او را از
روزهای بلا آسایش می بخشی، تا زمانی که گودالی برای شریران کنده شود.
– مزامیر پ 94 : 12 – 13

ما مسئولیت داریم تا در زمانی که مردم و زندگی، ما را نا امید می سازند، ثابت مانده و
به سمت هدفی که خداوند برای زندگی ما در نظر دارد به حرکت خود ادامه دهیم.
مزامیر 13 – 12:94 را در نظر داشته باشید. این آیه نمی گوید که خداوند ما را آرام نگه
می دارد. بلکه می گوید او به ما قدرتی می بخشد تا قادر باشیم آرام بمانیم.

ما همکاران خداوند محسوب می شویم و او به ما توانایی می بخشد و کار ما این است
که مسئولیت پذیر بوده و آن توانایی را ارتقا ببخشیم.

معنای مسئولیت « داشتن احساس وظیفه نسبت به توانایی که داریم » است. یک شخص
بی مسئولیت می خواهد خداوند همه کار ها را انجام دهد. او هیچ کاری جز پیروی از
احساسات خود نمی کند. اما ما نباید بگذاریم احساسات ما در این موارد تصمیم بگیرند. با
صدای بلند بگویید « دیگر نمی گذارم احساساتم مانع قبول مسئولیت بشود ». من می توانم
به شما قول بدهم، در مقابل زمانی که از مسئولیت فرار می کنید اگر مسئولیت پذیر باشید،
در نهایت نسبت به خود احساس بهتری خواهید داشت.

خداوند برای شما اهمیت قائل است، اما قسمتی که مربوط به شماست را انجام نمی دهد.
او به شما توان می بخشد تا خود انجام دهید. اما کاری که شما باید انجام دهید را او انجام
نمی دهد! شما را تشویق می کنم که برخاسته و مسئولیت خود را قبول کنید و با خداوند
مشغول به کار شوید تا زندگی شما طبق نقشه ای که خداوند برای شما در نظر دارد برکت
یابد.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، کلام تو می گوید که تو به من توانایی بخشیدی تا آرام باشم. امروز وعده تو را دریافت می کنم.
اجازه نمی دهم احساسات در زندگی من تصمیم بگیرند. می خواهم نسبت به آنچه تو از من می خواهی
مسئولیت پذیر باشم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon