در طول مسیر به او اعتماد داشته باشید

در طول مسیر به او اعتماد داشته باشید

حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو
قوت قلبم می بخشند. – مزامیر 4:23

ما غالبا اعتماد به خداوند را فقط در زمینه خواسته ها و یا نیازهایمان به کار می گیریم،
در حالی که داشتن اعتماد واقعی به خدا بزرگ تر از این است که فقط برای نیازهایمان
اعتماد داشته باشیم. ما باید یاد بگیریم در طول مسیر رسیدن به خواسته های خود هم به
او اعتماد داشته باشیم.

به یاد دارم در مقطعی از زندگی ام فقط تمرکز و اعتمادم بر روی دریافت نیازهایم بود
و می گفتم «خدایا من این را می خواهم! خدایا من به این و آن نیاز دارم » خداوند نشانم داد
که اصلی ترین مشکل زندگی من دریافت تمام آن چیزهایی که نیاز دارم نیست.
او می خواست به من یاد بدهد که آنقدر به او اعتماد داشته باشم که قادر باشم در هر
شرایطی ثابت قدم بوده و با روحیه خوب به حرکت خود ادامه دهم. او می خواست من یاد
بگیرم که شاید همیشه این طور نباشد که وقتی ما می خواهیم از شرایطی خارج شویم او
بلافاصله ما را از آن شرایط خارج کند، ولی باید به یاد داشته باشیم وقتی در حال عبور از
شرایط گوناگون هستیم او نزدیک ماست.

خداوند برای آزادی ما از شرایط مختلف همیشه آن طور که ما فکر می کنیم عمل
نمی کند، اما او همیشه همراه ماست. امروز به جای تمرکز بر روی نتایج پایانی، این را درک
کنید که خداوند اکنون همراه شماست. او نزدیک شماست، پس به او اعتماد کرده و به مسیر
خود ادامه دهید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، بسیار خوشحالم که در کنارم هستی. نمی خواهم فقط برای دریافت نیاز هایم به تو اعتماد
کنم بلکه می خواهم هر روزه و در هر شرایطی از زندگی خود به تو اعتماد داشته باشم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon