در برابر شیطان مقاومت کرده و در خداوند شادی کنید

در برابر شیطان مقاومت کرده و در خداوند شادی کنید

همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می گویم: شاد باشید!
– فیلیپیان 4:4

یکی از تعریف های افسردگی: «بودن در سرزمین غم، غصه و محرومیت » است. دلیل
افسردگی همیشه شرایط و مکانی که قرار داریم نیست، خیلی وقت ها این دیدگاه ما نسبت
به خودمان است که ما را افسرده می کند. برای همین هم شیطان تلاش می کند کاری کند که
شما احساس طرد شدگی و بی ارزشی داشته باشید.

اما اگر شما اجازه ندهید او با کارهایش شما را تحت تاثیر قرار بدهد، آن وقت او نخواهد
توانست به شما فشار بیاورد، و اگر او نتواند به شما فشار بیاورد پس در نتیجه او نمی تواند
شما را افسرده سازد.

من فکر می کنم یکی از بهترین راه ها برای مقاومت در برابر شیطان و پیروزی بر
افسردگی، این است که بگذاریم روح القدس ما را به سمت شادی در خداوند هدایت کند.
دشمن می خواهد شما فقط به ضعف ها و مشکلات ظاهری توجه کنید و در نتیجه برای خود
متاسف باشید، اما روح القدس از شما می خواهد فقط به چیزهای مثبت فکر کرده و همانند
این که در جشنی به سر می برید شادمان باشید!

فیلیپیان 4:4 می گوید، همیشه در خداوند شاد باشید. وقتی ما تمرکزمان را بر روی
خداوند حفظ می کنیم، و در او شادمان هستیم، افسردگی در ما جایی نخواهد داشت. پس
مرتبه دیگر که دشمن تلاش کرد شما را ناراحت و غمگین سازد، به شادی در خداوند
بپردازید!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، تو بی نظیر و فوق العاده هستی، و به همین دلیل من همیشه در تو شادمان هستم. افسردگی
در زندگی من جایی ندارد زیرا من پر از روح قدوس تو هستم!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon