منشاءِ حقیقیِ اطمینان

منشاءِ حقیقیِ اطمینان

«زیرا ختنه شدگانِ واقعی ماییم که در روحِ خدا عبادت می کنیم، و فخرمان به مسیحْ عیسا است و به افتخارات انسانی خود اتکا نداریم. » (فیلیپیان ۳: ۳)

مهم ترین عنصر برای قوی تر شدن از نظر روحانی و حس امنیت بیشتر داشتن، این است که منشا حقیقی اطمینان را کشف کنیم. امروز اطمینان خود را بر چه چیزی بنا کرده اید؟ آیا بر میزان تحصیلات، گروه اجتماعی، میزان درآمدی که دارید یا شغلی که بدان مشغولید؟ یا اطمینان شما ریشه در خدا دارد؟! این مسئله باید برای همه ایماندارانی که مایلند هر روزه به خدا نزدیک شوند، حل گردد.

اگر به تحصیلات، ظاهر، مقام، عطایا، استعداد یا نظر دیگران تکیه کنیم، در نتیجهٔ این حس ناامنی مایوس و بیچاره می شویم. پدر آسمانی به ما می گوید: «مردم و چیزهای دیگر، ممکن است ثمری برای شما نداشته باشند ولی من چنین نیستم. می توانید به من اعتماد و اطمینان کنید! »

تشویق می کنم به درجه ای ارتقا بیابید که به نفس خود یا هر آنچه در این دنیاست، تکیه نکنید، بلکه تنها به مسیح اطمینان داشته باشید. او تنها کسی است که شما را تقویت م یکند، همیشه کنارتان می ایستد و هرگز روی شما را زمین نم یزند.


صادقانه بسنجید که اعتماد و تکیه شما بر چیست، اگر چیزی جز خداست، توبه کنید (نظر خود را تغییر داده، آن را بهبود بخشید) و آماده شوید تا کاری متفاوت انجام دهید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon