نیروی روحانی

“چگونه یک تن هزار را تعقیب تواند کرد، یا دو، ده هزار را به گریز وا تواند داشت؛ جز آن که صخرۀ آنها ایشان را فروخته باشد و خداوند، ایشان را تسلیم کرده باشد؟” (تثنیه 32: 30)

همان­طور که قبلاً با شما در میان گذاشتم، وقتی افرادی با هم دعا می‌کنند که از پیش، در زندگی روزانۀ خود با هم توافق دارند، خدا دعاهای همراه با همدلی و اتحاد آنها را پاسخ می‌دهد. او از کسانی که برای زیستن در توافق، اتحاد و هماهنگی بها می‌دهند، قدردانی می‌کند. و به آنها می‌گوید: “وقتی شما این چنین با هم جمع می‌شوید، قدرت من در میان شما آشکار می‌گردد. قدرت توافق و اتحاد شما، آنقدر پویا است که می‌خواهید جلو بروید و سدها و موانع را بردارید. پس در این باره تردید به خود راه مدهید؛ من این را برایتان انجام خواهم داد!”

همانطور که متوجه هستید، همدلی و توافق آنقدر قدرتمند است که جزو اصول تکثیر شدن به حساب می‌آید و نکته‌ای فرعی نیست. به همین دلیل، آیۀ امروز می‌گوید که یک نفر می‌تواند با هزار نفر بجنگد و دو نفر با ده هزار نفر. اگر همدلی و توافق وجود داشته باشد، یک تن، هزار را تعقیب تواند کرد، یا دو، ده هزار را به گریز وا تواند داشت. اما اتحاد، برکت خدا را به همراه دارد و برکت خداوند، ازدیاد و فراوانی را به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل، دعای متحد حقیقی، نیرویی قوی و قدرتمند در قلمروی روحانی است.

وقتی تقسیم می‌شویم، ضعیف هستیم و وقتی متحد می‌شویم، قوی هستیم. به طور حتم، قدرتی که برای ما در دسترس است، ارزش این را دارد که تلاش کنیم این اتحاد و هماهنگی را حفظ نماییم. مهم نیست که دیگران این کار را می‌کنند یا نه، شما سهم خود را انجام دهید و خدا شما را برکت خواهد داد.

پیغام امروز خدا برای شما:

شما نمی‌توانید کاری کنید که همه یکدل باشند، اما می‌توانید اجازه ندهید که آنها شما را ناراحت کنند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon