هر بار یک قدم

هر بار یک قدم

«یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسای مسیح به کمال خواهد رسانید. » (فیلیپیان ۱: ۶)

هنگامی که در مورد شفای زخ مهای عاطفی صحبت م یکنیم، دوست دارم چندین بند کفش با رنگ های مختلف را که به هم گره خورد هاند بالا بگیرم و به حضار بگویم: «این شما هستید، زمانی که خدا برای اولین بار روند تحول را در شما آغاز م یکند. گره خورده بودید. هر گره، نشا ندهندۀ مشکلی متفاوت در زندگی شماست که از آنچه پشت سر گذاشته اید، ایجاد شده است. باز شدن گره ها و برطرف کردن این مشکلات ممکن است نیاز به وقت و تلاش داشته باشد، پس اگر یکدفعه اتفاقی نیفتاد، دلسرد نشوید. »

اگر می خواهید شفا را دریافت کنید و وارد فضای درستی شوید، باید بدانید که بهبودی یک روند است. به خداوند اجازه دهید به شیوه خودش و در زمان مناسب، با شما و مشکلاتتان روب هرو شود. سهم شما این است که در هر بخشی که او مناسب می بیند از آنجا روند درمان را شروع کند، با او همکاری نمایید.

ما در جامعۀ مُدرن و شتابزده امروزی، انتظار داریم همه چیز سریع و آسان باشد. خداوند عجله ندارد و هرگز ما را ترک نم یکند. گاهی ممکن است به نظر برسد که هیچ پیشرفتی ندارید؛ زیرا خداوند گر ههای شما را یک به یک باز می کند. در روند این درمان، یاد می گیریم که به خدا اعتماد کنیم و رابط های نزدیک و صمیمی با او ایجاد نماییم. خدا همواره کاری را که شروع می کند، به پایان می رساند و شما آزادی و پیروزی را در زندگی خود خواهید دید!

تسلیم نشوید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon