هر کس را متفاوت محبت کنید

هر کس را متفاوت محبت کنید

تو را سپاس می گویم، زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام؛ اعمال تو شگفت انگیزند، جان من این را نیک می داند. – مزامیر 14:139

کتاب مقدس می گوید ما عجیب و مهیب ساخته شده ایم. خداوند زمان صرف کرده و از خلاقیت خود برای آفرینش هر کدام از ما استفاده کرده است، آیا این موضوع خود دلیل

کافی نیست که بدانیم چرا خداوند همه ما را به یک شکل خلق نکرده است؟ متاسفانه، ما تلاش می کنیم طوری به دیگران محبت کنیم انگار همه آنها یک شکل هستند.
شما باید این موضوع را درک کنید که همه یک چیز از شما نمی خواهند. به عنوان مثال، شاید یکی از فرزندانتان از شما وقت بیشتری می خواهد تا با او بگذرانید. شاید یکی از دوستانتان احتیاج به گرفتن روحیه از طرف شما دارد. افراد به اشکال مختلفی از محبت نیاز دارند.

احترام گذاشتن به اولویت ها و عقاید دیگران هم نکته مهمی محسوب می شود. انسانهای خودخواه کسانی را قبول می کنند که شبیه آنها بشوند، اما محبت به تفاوت های موجود بین افراد احترام می گذارد. اگر خداوند می خواست همه ما شبیه همدیگر باشیم به هر کدام از ما یک اثر انگشت منحصر به فرد نمی داد. من فکر می

که ما متفاوت و در عین حال برابر خلق شده ایم. هر کدام از ما توانایی ها، استعداد ها و سلیقه های متفاوتی داریم و بر اساس انگیزه ها
و اهداف متفاوتی زندگی می کنیم. یک شخص مهربان، به دیگران روحیه می دهد و به تفاوت های آنها احترام می گذارد.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، کمکم کن تا تفاوت های دیگران را درک کنم و در محبت با آنها کنار بیاییم. همه ما عجیب و مهیب ساخته شده ایم. خدایا برای خلقتت از تو سپاسگذارم که افراد متفاوتی را در زندگی من قرار داده ای.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon