وسوسه انجام کار خوب

وسوسه انجام کار خوب

پس آن که گمان می کند استوار است، به هوش باشد که نیفتد!
– اول قرنتیان 12:10

یکی از چیزهایی که ما را برای انجام گناه وسوسه می کند این است که خودمان را از
آنچه واقعا هستیم بزرگ تر تصور کرده و به خود بیش از اندازه اعتماد کنیم. این نگرشی
است که شیطان می خواهد ما داشته باشیم. ما مغرور شده و تصور خواهیم کرد همه چیز
تحت کنترل ما است، اما شیطان از این فرصت استفاده کرده و ما را وسوسه می کند تا
دست به گناه بزنیم.

جمله بعدی ممکن است شما را متعجب کند: شما باید این نکته را بدانید که نوع خوبی
از وسوسه هم وجود دارد که در واقع تشویق است. شما باید تشخیص دهید که شیطان ما
را وسوسه می کند تا کارهای شرورانه انجام بدهیم، اما خدا هم ما را تشویق می کند تا کار
خوب انجام دهیم. هربار که دشمن گزینه ای نامناسب در برابر شما قرار می دهد، خداوند
هم گزینه مناسب در برابرتان می گذارد.

هربار که فکر می کنید تشویق می خواهد بر شما مسلط شود، به یاد داشته باشید که
روح القدس از دشمن قوی تر است و او هم می خواهد بر شما مسلط شود. او می خواهد
شما را از خودش پر ساخته تا بتوانید کارهای نیک انجام بدهید.

خداوند تلاش می کند جانهای ما را نجات دهد. او می خواهد ما را قوت ببخشد تا هر
اتفاقی که افتاد با محافظت او بدانیم که در امان هستیم. وقتی خداوند شما را برای انجام کار
خوب وسوسه می کند، بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که از او اطاعت کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، می خواهم از هدایتهای نیکوی تو پیروی کرده و آنها را به جا بیاورم. وقتی شیطان تلاش
می کند مرا به دام بیاندازد تو راه خودت را به من نشان بده تا بتوانم آنچه نیکوست انتخاب کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon