وقتی زندگی طبق نقشه پیش نمی رود

می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه چیز ها
برای خیریت در کار است. – رومیان 28:8

پولس رسول در رساله رومیان 28:8 به ما می گوید همه چیز ها برای خیریت در کار
است. توجه داشته باشید که او نگفت همه چیز خوب است، او گفت همه چیزها برای خیریت
در کار است.

همچنین پلوس در رومیان 16:12 به ما می گوید برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید.
ایده این است که ما باید یاد بگیریم به شخصی با برنامه تبدیل شویم اما اگر حتی آن طرح
و برنامه اتفاق نیفتاد شکسته نشویم. بگذارید تصور کنیم شما در ماشینتان نشسته اید و
روشن نمی شود. در اینجا به دو شکل می توانید به موضوع نگاه کنید. می توانید فکر کنید،
می دانستم! برنامه های من همیشه شکست می خورد. یا می توانید به خودتان بگویید، خیلی
خوب من نمی توانم الان خانه را ترک کنم، اشکالی ندارد. باور دارم که این اتفاق برای
خیریت من تمام خواهد شد. خداوند همه چیز را تحت کنترل دارد.

بگذارید خداوند سرافرازنده و جلال شما باشد )مزامیر 3:3 را ببینید( او می خواهد همه
چیز را در زندگیتان به دست بگیرد: امید هایتان، نگرشتان، حستان، سرتان، دستتان، قلبتان
و همه زندگیتان را. به یاد داشته باشید حتی زمانی که زندگی مطابق طرح و برنامه تان
پیش نمی رود، خداوند نیکو است.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا از آن جایی که می دانم همه چیز تحت کنترل تو است و به سبب خیریت ما کار می کند پس
می توانم زمانی که زندگی ام طبق برنامه پیش نمی رود انعطاف پذیر باشم. زمانی که نقشه ام درست
پیش نمی رود کمکم کن تا خوبی را بیابم و مثبت باقی بمانم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon