روح القدس و قدرت بخشش را دریافت کنید

روح القدس و قدرت بخشش را دریافت کنید

چون این را گفت، دمید و فرمود «روح القدس را بیابید. »
– انجیل یوحنا 22:20

خداوند می خواهد ما قلبی پر از بخشش در زندگیمان داشته باشیم. همه ما باید آزادانه
خواهان اطاعت از خدا باشیم و به کارهای شیطان که تلاش می کند ذهن ما را با تلخی
مسموم کند توجه نکنیم، تا قادر باشیم هر کدورتی را چه کوچک و چه بزرگ ببخشیم. گفتن
این موضوع معمولا راحت تر از انجام دادن آن است، خدا هم توقع ندارد شما این کار را
به تنهایی انجام بدهید.

بدون قدرت روح القدس شما قادر به بخشش نخواهید بود. بخشیدن دیگران با توان
خودتان کار بسیار سختی است، اما اگر بخواهید خداوند روح القدس را می فرستد و او شما
را در این کار کمک می کند. فقط کافی است خود را فروتن ساخته و واقعا از صمیم قلبتان
خواهان دریافت کمک از او باشید.

در انجیل یوحنا 22:20 ، عیسی در شاگردان دمیده و می گوید «روح القدس را بیابید! »
فرمانی که بعد از آن عیسی به آنها داد درباره بخشیدن مردم بود. او همین خواسته را از
شما هم دارد. او می خواهد شما را با روح القدس پر ساخته تا قادر به بخشیدن دیگران
باشید، شما باید درخواست کرده و روح القدس را دریافت کنید.اگر بخواهید خداوند به شما
قوتی می بخشد تا هر کینه و تلخی را از قلبتان بیرون کنید.

از خداوند بخواهید تا روح القدس را به شما عطا کند تا بتوانید کسانی که به شما آسیب
زده اند را ببخشید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، مرا از روح القدس پر ساز. تا قدرت کافی برای بخشش دیگران را داشته باشم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon