پایبند به کلام باشید

پایبند به کلام باشید

اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه می خواهید، درخواست کنید که برآورده خواهد
شد. – انجیل یوحنا 7:15

بیشتر مسیحیان اهمیت خواندن کتاب مقدس را می دانند، اما بیشتر آنها اهمیت پایبند
بودن و ساکن شدن در آن را نمی دانند.

وقتی ما در خواندن کتاب مقدس کوشا هستیم و آن را در قلب خود نگه می داریم، قابلیت
دسترسی سریع به کتاب مقدس درباره هرچه نیاز داریم را پیدا می کنیم. و همچنین عیسی
مسیح به ما وعده داد که می توانیم هر آنچه نیاز داریم را در دعا دریافت کنیم.
اگر در کلام خدا پایدار باشیم و اجازه دهیم کلام خدا هم در ما پایدار شود آن وقت به
شاگردان واقعی مسیح تبدیل شده ایم )انجیل یوحنا 31:8 را مطالعه کنید(.
این کار به ما قدرت بیشتری در دعا می دهد و این قدرت به ما قوت کافی برای شکست
دشمن را خواهد داد.

آیا شما در کلام خدا ثابت هستید و می گذارید آن هم در شما ثابت شود؟
اگر جواب شما خیر است، شما را ترغیب می کنم تا دست به کار شوید و خواندن و
درک کتاب مقدس را به یک اولویت در زندگی خود تبدیل کنید. آیات و باب ها را به خاطر
بسپارید و در قلبتان ثبت کنید. آن وقت اگر در زندگی خود با نبردی روبرو شوید کاملا
مسلح بوده و دشمن را تار و مار خواهید نمود.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می خواهم یک شاگرد واقعی باشم و در قدرتی که از پایداری در کلام تو حاصل می شود
قدم بردارم. کمکم کن تا به صورت مستعد کلام تو را مطالعه کنم و حقیقت آن را در قلبم نگه دارم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon