کلام خدا یک داروی خوب است

کلام خدا یک داروی خوب است

کلام خود را فرستاد و شفایشان داد، و ایشان را از نابودی خلاصی بخشید.
– مزامیر 20:107

خیلی از مردم درباره قدرت شفا بخش کلام خدا و دریافت آن به عنوان دارویی موثر
دچار اشتباه هستند. آنها می گویند «من به شفا ایمان دارم » اما از کلام خدا بدین منظور
استفاده نمی کنند. اما سوال اینجاست که دارو چه کمکی می تواند به ما بکند وقتی ما از آن
استفاده نمی کنیم؟

کلام خدا درواقع داروی ماست و عاملی شفابخش که مثل یک داروی طبیعی سلامتی را
به ارمغان می آورد. به زبان دیگر، دارو حاوی چیزهایی است که می توانند سلامتی ببخشند.
و کلام خدا به صورت طبیعی حاوی زندگی، توانایی و همچنین سلامتی است.

حالا چطور می توانید این سلامتی را دریافت کنید؟ تنها راه این است که بگذارید کلام
خدا در قلبتان ریشه کرده و ثابت بماند تا از این طریق جسم شما هم سلامتی بیابد. دانستن
کلام به تنهایی این کار را نمی کند. کلام خدا باید از طریق تفکر به درون قلب و ذهنتان نفوذ
کند. شما باید آن را بخوانید، بشنوید، در آن اندیشه کنید و بارها بارها آن را مرور کنید
تا در جسم شما شفا ایجاد کند. یک بار که کلام خدا در قلبتان نفوذ کند، در جسمتان هم
سلامتی ایجاد می کند. پس بگذارید کلام خدا عمیقا در قلبتان جا بگیرد.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، امروز تصمیم گرفته ام که روی کلام شفا بخش تو تامل کنم. با حضور کلام تو در اعماق قلبم
می دانم که در جسمم هم شفا را هم دریافت می نمایم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon