کلید تصرف سرزمین وعده های شما

کلید تصرف سرزمین وعده های شما

زیرا ساخته دست خداییم، و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی
که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.
– افسسیان 10:2

خداوند می خواهد شما را به سرزمین وعده هایتان هدایت کند، به هر حال شما در مسیح
یک خلقت جدید دارید، تولدی تازه، که باعث می شود یک زندگی نیکو طبق برنامه ریزی
جدید خداوند داشته باشید. اما ابتدا باید برای وارد شدن به این زندگی جدید که خداوند
برای شما فراهم کرده، توسط او آماده شوید. و این بدین معنا است که برخی چیزها باید
تغییر کنند. لطفا از واژه تغییر نترسید؛ این بدین معنی است که یک سری کارها را که انجام
می دادید حالا انجام ندهید و یک سری کارها را که انجام نمی دادید حالا انجام بدهید. به
عنوان مثال، داشتن فکر های منفی را متوقف کرده و شروع به مثبت اندیشی کنید. نشستن
در منطقه آسایش را متوقف کرده و از قایق بیرون بیایید… دست از به عقب انداختن کارها
بردارید و از موقعیت ها بهره ببرید.

این کافی نیست که فقط درباره سرزمین وعده بخوانیم و یا صحبت کنیم. تصمیم
بگیرید و سرزمین وعده های خود را تصرف کنید. خداوند نیکوست؛ او شما را به آنجا
هدایت خواهد کرد. فقط تغییرات مثبتی را که خداوند می خواهد به زندگی شما بیاورد را
بپذیرید. هدف او آماده کردن شماست تا شما هم بتوانید به دیگران برکت دهید.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، تغییراتی را که برای آماده شدن و رسیدن به سرزمین وعده باید ایجاد کنم نشانم بده. از
این که مرا آماده می کنی تا به دیگران برکت دهم و طبق اراده تو زندگی کنم سپاسگزارم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon