کنار گذاشتن حواس پرتی ها

کنار گذاشتن حواس پرتی ها

شبانگاه جان من در اشتیاق توست، و سحر گاه روح من در اندرونم تو را می جوید.
– اشعیا 9:26

در این دنیا چیزهای بسیاری وجود دارد که می تواند صدای خدا را کم رنگ کرده و آن
را به پس زمینه ایی ساده در زندگیمان تبدیل کند. این حواس پرتی ها به شکل های گوناگونی
کار می کنند، از تلویزیون تا رادیو، از غذا ها تا سرگرمی ها. حتی بعضی وقت ها فعالیت های
کلیسا می تواند حواس ما را پرت کرده و باعث غافل شدن از خداوند گردد.

به هر حال روزی در زندگی هر شخصی فرا می رسد که فقط خداوند باقی می ماند. هر
چیز دیگری در زندگی ما در نهایت به پایان می رسد؛ و زمانی که این اتفاق می افتد، خداوند
هنوز آنجا خواهد بود.

کتاب مقدس می گوید: زیرا آنچه از خدا می توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا
آن را بر ایشان آشکار ساخته است. )رومیان 19:1 (. پس هر یک از ما باید حساب خود را به
خدا پس بدهیم. )رومیان 12:14 (. وقتی مردم نمی خواهند خدا را خدمت کنند، و می خواهند
به راه خودشان بروند، در واقع آنها راهی پیدا می کنند تا پنهان شوند و این دانش غریزی
را نادیده بگیرند. دانشی که خالق در درونشان قرار داده تا با آنها صحبت کند و به راهی
که باید بروند هدایتشان کند.

اما هیچ چیز نمی تواند تشنگی و اشتیاق درونی ما را برای داشتن رابطه با خداوند
سیراب کند. اشعیا گرسنگی ما را در کتابش این طور بیان می کند، شبانگاه جان من در
اشتیاق توست، و سحر گاه روح من در اندرونم تو را می جوید.. )اشعیا 9:26 (
شنیدن از خدا برای لذت بردن از نقشه او در زندگیمان حیاتی است. گوش سپردن به
خدا یک تصمیم است؛ تصمیمی که به عهده خود ماست. خداوند ما را مجبور نمی کند تا
اراده او را انتخاب کنیم، اما او هر کاری می کند تا ما را تشویق کند تا به راه های او جواب
مثبت دهیم.

چه چیزی حواس شما را پرت می کند و نمی گذارد به خداوند گوش دهید؟ یک رابطه
غیر سالم؟ یک شغل؟ یک سرگرمی؟ خداوند صحبت می کند و خواسته او داشتن رابطه با
شماست. حواس پرتی ها را کنار بگذارید و به او ملحق شوید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، مثل اشعیا روح من تشنه توست. می دانم که باید به صدای تو بیشتر از هر چیز دیگری گوش
دهم. همان طور که حواس پرتی هایم را کنار گذاشته ام، می دانم که تو با من دیدار خواهی کرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon