خشنود کننده خدا باشید، نه خشنود کننده انسان

خشنود کننده خدا باشید، نه خشنود کننده انسان

تایید مردم را می خواهم یا تایید خدا را؟ آیا می کوشم مردم را خشنود سازم؟ اگر همچنان در پی
خشنودی مردم بودم، خادم مسیح نمی بودم.
– غلاطیان 10:1

آیا همان شخصی هستید که خداوند آفرید یا شخصی هستید که برای خشنود کردن
مردم زندگی می کند؟ براساس آیه بالا خواسته خداوند این است که او را خشنود کرده و
همان شخصی باشیم که او می خواهد.

وقتی شما تصمیم می گیرید شخصی متفاوت از بقیه و آن گونه که خدا می خواهد
باشید، باید منتظر یک سری انتقادات هم باشید. روبرو شدن با این انتقاد ها همیشه آسان
نیست، اما اگر شما علیه آنچه واقعا هستید رفتار کنید قطعا احساس خوبی نسبت به خودتان
پیدا نخواهید کرد.

همراه شدن با جمعیت، آن هم در حالی که خدا شما را به مسیر دیگری هدایت کرده
است، یکی از دلایلی است که باعث می شود افراد نتوانند خود واقعیشان باشند.
می خواهم شما را تشویق کنم که قدم برداشته و آن شخصی که خدا می خواهد باشید.
اجازه ندهید رفتار دیگران، باعث تغییر دیدگاهتان و تعریف کننده ارزشتان باشد. جسارت
داشته و متفاوت باشید و در برابر انتقادها تسلیم نشوید.

به یاد داشته باشید که خداوند شما را پذیرفته و دوست دارد. او به دلیلی شما را به
شکلی متفاوت خلق کرده است، پس شما می توانید کاری متفاوت هم انجام بدهید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من نمی خواهم در زندگی ام به فکر خشنود کردن دیگران باشم. می خواهم همان شخصی
باشم که تو می خواهی. پس شجاعت داشته و متفاوت خواهم بود.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon