عادت کنید که در میان نگرانیهایتان دعا کنید

عادت کنید که در میان نگرانیهایتان دعا کنید

برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگذاری، درخواستهای
خود را به خدا ابراز کنید. – فیلیپیان 6:4

وقتی که تحت فشار هستید، بهتر است درباره شرایط خود دعا کنید تا این که بخواهید
درباره آن شرایط با دیگران صحبت کنید. دعا مسیر موفقیت را نشان می دهد. عیسی در
طول زمانی که روی زمین بود دعا می کرد. او همه چیز حتی زندگی خود را در دعا به خدا
سپرده بود. ما هم می توانیم همین رفتار را داشته باشیم. لازم نیست ما همه مشکلاتمان
را برای او توضیح بدهیم، فقط کافی است آنها را به او سپرده و از او بخواهیم تا به آنها
اهمیت بدهد.

مواظب باشید که دعای خود را پیچیده نکنید. من فکر می کنم خیلی از اوقات مردم صبر
می کنند تا بتوانند با خدا تنها باشند یا به کلیسا بروند. آنها هنوز متوجه نشده اند که در هر
زمانی می توانند دعا کنند. به دعای ساده و با ایمان اطمینان داشته باشید و دستور پولس
را در فیلیپیان 6:4 به یاد داشته باشید. وقتی خود را در شرایطی سخت می بینید به جای
این که نگران باشید، دعا کنید.

کتاب مقدس می گوید خداوند وفادار است. این یکی از صفات اوست. شما باید باور
داشته باشید که وقتی دعا می کنید و از او درخواست کمک می نمایید او صدای شما را
شنیده و به یاری شما می آید، پس می توانید به طور کامل به او اعتماد کنید.
وقتی ما به خدا اعتماد می کنیم دربرابر هر چیزی که سر راهمان قرار بگیرد آماده
هستیم.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، نمی خواهم زندگی ام را با نگرانی بگذرانم. در عوض می خواهم دعا کردن در هر زمانی را برای
خودم به یک عادت تبدیل کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon