آیا حتی زمانی که اشتباه می کنید خداوند شما را دوست خواهد داشت؟

آیا حتی زمانی که اشتباه می کنید خداوند شما را دوست خواهد داشت؟

اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.
پس چقدر بیشتر، اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم، به واسطه او از غضب نجات خواهیم
یافت. – رومیان 5: 8و 9

آیا تاکنون از این متعجب شده اید که آیا به اندازه کافی خوب هستید که خداوند شما
را دوست داشته باشد؟ متاسفانه خیلی از مردم بر این باور هستند که فقط زمانی که اشتباه
نکنند خداوند آنها را دوست دارد.

شاید این دیدگاه بود که باعث شد مزمور نویس بگویید، انسان چیست که در اندیشه
اش باشی؟ )مزامیر 4:8 (. کتاب مقدس به ما میگوید ما مخلوقات خداوند هستیم، کار دستان
او، برای همین هم او هر کدام از ما را بی قید و شرط دوست دارد.

بگذارید با واقعیت روبرو شویم: عیسی برای شما نمرد چون فوق العاده و ایده ال
بودید؛ او برای شما مرد چون شما را دوست دارد. رومیان 5: 8و 9 این حقیقت را تایید
می کند که او برای ما مرد زمانی که ما گناهکار بودیم.

خداوند آنقدر شما را دوست دارد که حاضر شد برای گناهان شما و همین طور
برای پوشاندن خطاهای روزانه شما تنها پسرش را بدهد. او شما را خیلی دوست دارد و
می خواهد زندگی شما هر روزه پر از قوت و پیروزی باشد و همین طور می خواهد شما
محبت او را در هر لحظه حتی زمانی که اشتباه می کنید باور کرده و دریافت کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، محبت تو فوق العاده است. تو مرا دوست داری حتی زمانی که برای من قابل درک نیست.
وقتی که من اشتباهی می کنم، تو همچنان کنارم می مانی. برای محبت حقیقی و بی قید و شرط تو
سپاسگزارم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon