به اشتراک گذاشتن انجیل به وسیله بر طرف کردن نیازهای کاربردی

به اشتراک گذاشتن انجیل به وسیله بر طرف کردن نیازهای کاربردی

آنگاه پادشاه به ایشان خواهد گفت: وقتی این خدمت ها را برای کوچکترین برادران من انجام
می دادید، در واقع به من خدمت کردید.
– انجیل متی 40:25

روزی داستانی درباره مبشری در روسیه نشیدم که در میان مردم راه می رفت و
می گفت: عیسی تو را دوست دارد. در حالی که برگه هایی درباره انجیل میان مردم توزیع
می کرد، یک خانم به او گفت: می دونی چیه؟ صحبت های تو و برگه های انجیلت نمی تواند
شکم من را سیر کند.

این داستان به موضوع مهمی اشاره دارد: بعضی وقت ها ما باید با رسیدگی به نیازهای
جسمانی مردم محبت خداوند را به آنها نشان دهیم سپس درباره انجیل عیسی مسیح با
آنها صحبت کنیم.

در انجیل متی باب 25 عیسی درباره اهمیت رسیدگی به نیازهای مردم صحبت می کند
و می گوید وقتی ما به گرسنه ای غذا می دهیم یا به تشنه ای آب می دهیم یا به کسی لباس
می دهیم یا به فرد بیماری رسیدگی می کنیم، مثل این می ماند که این کارها را برای خداوند
انجام می دهیم. او به ما نشان می دهد که چطور کمک های فیزیکی می تواند یک موقعیت عالی
برای توزیع انجیل در اختیار ما می گذارد.

وقتی مردم بتوانند محبت خدا را در عمل ببینند و در زندگی شان احساس کنند، آنوقت
راحت تر می توانند پیام ما را که خداوند آنها را دوست دارد را باور کنند. این موضوع در
ابعاد کاربردی چطور به نظر می رسد؟ می تواند با یک کار کوچک شروع شود، مثل بغل
کردن کسی که احساس تنهایی می کند. در مرحله بعد شما می توانید به یک مرکز خدماتی
و حمایتی مراجعه کنید و به کسانی که مریض، گرسنه و تشنه هستند کمک کنید. شاید
شما بتوانید برای درست کردن سوپ در آشپزخانه داوطلب شوید و یا به کسانی که در
شهرتان هستند کمک رسانی کنید و یا ماموریت هایی قبول کنید تا بتوانید به کسانی که
در کشور های دیگر هستند کمک کنید. زمانی که شما تصمیم بگیرید فرصتهای بی شماری
وجود خواهند داشت نه تنها با کلمات بلکه به صورت فیزیکی نیز به دیگران کمک کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا من می خواهم در کنار کلمات کاری هم انجام دهم. به من نشان بده در ابعاد فیزیکی چطور
می توانم به کسانی که تو در سر راه من قرار می دهی کمک کنم تا بتوانند قدرت محبت تو را تجربه
کنند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon