یافتن شادی

یافتن شادی

دل شادمان داروی شفا بخش است
– امثال 22:17

آیا دوست دارید یک داستان خنده دار بشنوید؟ من همیشه داستانهای خنده داری
سراغ دارم که آنها از اتفاقات هر روزه زندگیم بیرون می آیند. قبلا وقتی این اتفاقات رخ
می داد برای من خنده دار نبود، اما خوشحالم که اکنون می توانم به آنها فکر کنم و بخندم.
من فکر نمی کردم این موضوع خنده دار باشد اما قطعا راه حلی که با تلاش فراوان برای
حالت بخشیدن به موهایم پیدا کردم باعث خنده شما هم می شد. به یاد می آورم که بعد از
تلاش فراوان چه راه حل خنده داری برای درست کردن لباسهایی مخصوصی که دیگران
باید می پوشیدند یافتم. به یاد دارم می آورم وقتی دیوید دستمال حوله ای را در فروشگاه به
سمت من پرتاب می کرد، چقدر عصبانی می شدم اما اکنون متوجه می شوم که او می دانست
بدون توجه به کاری که انجام می دهد، چطور کمی شادی خلق کند من خوشحالم که یاد
گرفتم به این موقعیت ها طوری نگاه کنم که در من باعث خنده و شادی شود.

می دانم هر چیزی در زندگی الزاما خنده دار نیست، اما فکر می کنم ما باید یاد بگیریم
چطور در لحظات زندگیمان خنده و شادی بیشتری را ایجاد کنیم. من می توانم با شما شرط
ببندم که اگر زمان بگذارید و درباره اش فکرکنید می توانید لحضاتی را هر روز پیدا کنید که
برای شما شادی به ارمغان آورده اند و باعث خنده شما شده اند.

خداوند می خواهد فرزندانش شادی داشته باشند. کتاب مقدس می گوید: یک قلب شاد
مثل دارو شفا بخش است. فکر می کنم همه ما به این شفا که از خنده های روزانه زندگیمان
حاصل می شوند نیاز داریم. باور کنید شما از خندیدن به کما نخواهید رفت!!
من شما را تشویق می کنم که هر روزه به دنبال موضوعی بگردید تا باعث خنده و
شادی در شما شود… همچنین مطمئن شوید که خنده و شادی خود را با دیگران تقسیم
می کنید و روز آنها را نیز شاد می سازید!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا کلام تو می گوید که یک قلب شاد مثل دارویی شفا بخش است. سپاسگذار هستم که به من
کمک میکنی تا شادی و لذت را در زندگی ام بیابم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon