یکی شدن یعنی لذت بردن از یکدیگر

یکی شدن یعنی لذت بردن از یکدیگر

به همین سان، شما ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید تا چنانچه برخی کلام را اطاعت نکنند، بی
آنکه سخنی بر زبان آرید، در اثر رفتار همسرانشان جذب شوند. شما نیز ای شوهران، در زندگی با
همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریفتر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما
وارث هدیه فیض آمیز حیاتند…
– اول پطرس 3: آیه 1 و 7

وقتی شما و همسرتان از یکدیگر لذت می برید، می توانید یک زندگی مشترک فوق العاده
داشته باشید. آیا می دانستید خداوند شما را کنار هم قرار نداده تا درمانده باشید؟ او شما
را کنار هم قرار نداده تا با هم بجنگید، و یا تلاش کنید همدیگر را تغییر دهید.
کتاب مقدس به روشنی به زن می گوید که از شوهر خود لذت ببرد، اما من باور دارم
این قسمت شامل حال هر دو طرف در یک زندگی مشترک می شود. من به ندرت می شنوم
که زنی بگویید «می دانید…. من از شوهرم لذت می برم » و یا مردی که بگویید «من از همسرم
لذت می برم »

اما در ازدواج خدا می خواهد ما از یکدیگر لذت ببریم. او از شما می خواهد کنار یکدیگر
شاد و خوشحال زندگی کنید. من درک می کنم که این کار همیشه آسان نیست. زندگی
مشترک قطعا چالش هایی هم دارد؛ و طرفین در یک ازدواج قطعا تفاوتهایی دارند. اما با
وجود تمام اینها از خدا بخواهید که چیزهای نیکو را درباره همسرتان به شما نشان بدهد. از
خدا بخواهید تا دیدگاه خودش نسبت به همسرتان را به شما نیز ببخشد. زیرا خدا همسرتان
را هم دوست دارد و همان طور که برای شما جانش را فدا کرده، برای او هم جانش را فدا
کرده است.

وقتی شما دیدگاه خدا را نسبت به یکدیگر دریافت می کنید، شادی در قلبتان سرازیر
شده و به طور طبیعی از وجود همسرتان لذت خواهید برد.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، می خواهم از همسرم لذت ببرم. حتی اگر در زندگی مشترکم با سختی هایی روبرو شدم،
کمکم کن تا شادی را بیابم. می خواهم همسرم را آنطور که تو می خواهی ببینم و از بودن کنار او
لذت ببرم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon