Budi jak i hrabar

„Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.“ – Jošua 1:7

Bog želi da budemo  potpuno oslobođeni od straha. Ne želi da živimo u kontinuiranim mukama i ne želi da nas strah sprječava da pouzdano činimo ono što nam kaže. Bog se pokreće u našem životu kad se usredotočimo na Njega umjesto na naše strahove, kada slušamo Njegov glas umjesto glasa straha.

Kad imamo misli ili osjećaje ispunjene strahom, naš neprijatelj, Sotona nas jednostavno pokušava odvratiti od Boga i Njegove volje za naše živote. Možda osjećamo strah u različitim sezonama svog života, ali možemo odabrati vjerovati Bogu i, ako je potrebno – činiti stvari usprkos strahu.

Bog je govorio o činjenju stvari unatoč strahu u moje srce još prije mnogo godina. Kad je rekao Jošui da se ne boji, upozorio ga je da će ga strah pokušati spriječiti da učini ono što je Bog htio da učini.

Bog je rekao Jošui da ne dopusti da ga strah kontrolira, već da nastavi ići naprijed snažan i ispunjen hrabrošću. Kad osjećamo strah, prvo što bismo trebali učiniti je moliti se. Morali bismo odlučiti tražiti Boga dok ne budemo sigurni da imamo emocionalnu i mentalnu pobjedu nad strahom. Dok to radimo, usredotočeni smo na Boga umjesto na svoje strahove. Mi Ga štujemo onakvim kakav je i izražavamo zahvalnost za dobro koje je učinio, dok čini i nastavit će činiti. Sljedeći put kad se u svom životu suočiš sa strahom, sjeti se biti jak i hrabar i nastavi ići naprijed u Božjoj volji. Čak i ako moraš  učiniti nešto unatoč strahu, nastavi činiti to sve dok  se ne usredotočiš na Gospodina umjesto na svoj strah.

BOŽJA RIJEČ ZA TEBE DANAS:

Slijedi Božji glas, a ne glas straha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon