Nema više sumnjanja u sebe

Nema više sumnjanja u sebe

„David se našao u velikoj nevolji jer su ljudi počeli govoriti da će ga kamenovati, budući da su svi bili ogorčeni, svaki zbog svojih sinova i zbog svojih kćeri. Ali se David ohrabri u Jahvi, svome Bogu.“ – 1. Samuelova 30:6

Ako mi ne vjerujemo u sebe – u talente i sposobnosti koje nam je Bog dao – tko će drugi? Bog vjeruje u nas, i to je dobra stvar; u suprotnom možda ne bi nikada mogli napredovati. Ne možemo uvijek čekati da dođe netko drugi i potakne nas da budemo sve što možemo biti.

Kad su se David i njegovi ljudi našli u naizgled bezizlaznoj situaciji, za koju su ga drugi krivili, David se ohrabrio i ojačao u Gospodinu. Kasnije se ta situacija potpuno preokrenula (1. Samuelova 30: 1–20).

Kad je David bio tek dječak, svi oko njega su ga obeshrabrivali zbog njegove sposobnosti boriti se protiv Golijata. Rekli su mu da je premlad i previše neiskusan, te da nema pravi oklop niti pravo oružje. Ali David je bio blizak Bogu i imao je pouzdanje u Njega. Vjerovao je da će Bog pokazati svoju silu i dati mu pobjedu.

Sumnja u sebe nas apsolutno može sputati, ali je možemo pobijediti. Poput Davida i mi možemo donijeti odluku vjerovati našem Bogu, Njegovoj ljubavi, putevima i Riječi. Na kraju, možemo se potpuno pouzdati da će nam On pružiti snagu koja nam je potrebna.


Način kako pobijediti sumnje u samog sebe jest imati vjeru u Božju moćnu silu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon