Promijeni način razmišljanja

Promijeni način razmišljanja

„…preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno!“ —Rimljanima 12:2

Jesi li ikada čuo izreku: “Strašno je tratiti um”? Naš um ima toliko sposobnosti za dobro – učiti, stvarati, misliti i rasti. Tragedija je kad ga ne koristimo u svom najvećem potencijalu.

I ja sam znala dopustiti da u moj um uđe previše štetnih misli – negativnost, krivica, nepraštanje, sram i optužujuće misli. Problem je bio u tome što nisam imala pojma da mogu kontrolirati svoje misli ili odabrati one na koje bih se usredotočila i vjerovala u njih.

Nisam razumjela da imam silu nad negativnim mislima. Nitko mi nije rekao da mogu birati o čemu razmišljati. Je li tebi itko to rekao? Ako nije, ja ti danas želim reći da ne moraš dopustiti svojim mislima da te kontroliraju. Možeš odabrati razmišljati i usredotočiti se na Božje misli!

U Rimljanima 12:2 kaže…preobličavajte [dopustite Bogu da vas promijeni] se obnovom svoga uma. Bog ti želi pomoći dobiti bitku u svom umu.

Ali kako to izgleda na praktičan način?

Evo što je bezbroj puta pomoglo meni i znam da će pomoći i tebi –  sljedeći put kada se boriš u svom umu, želim da staneš i nađeš nešto za što možeš zahvaliti Bogu. Reci Mu kako si zahvalan za Njegovu dobrotu i sve načine na koje izobilno blagoslivlja tvoj život. Ako si ustrajan u ovome, vidjet ćeš kako se tvoj život mijenja i stvari postaju sve bolje.

Moja je nada i molitva da ćeš upoznati silu koju ti je Bog dao i da ćeš svakodnevno u svojim mislima koračati u punini Njegove ljubavi za tebe!


Molitva

Bože, želim iskusiti Tvoju silu u mojim mislima. Odlučio sam se usredotočiti na Tvoju dobrotu i ljubav prema meni. Bez obzira koje negativne misli mi dođu, ja znam da si Ti mnogo veći i bolji.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon