Samo naprijed i pitaj!

„I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.“ – 1 Ivanova 5:14

Želim te potaknuti da budeš ispunjen pouzdanjem dok pristupaš Bogu u molitvi. Bog želi da uživamo u molitvi, a to se neće dogoditi ako se plašimo da ćemo pogriješiti. On nam je dao obećanje da će čuti naše molitve i odgovoriti na njih ako molimo u skladu s Njegovom voljom. Ali, što ako tražimo nešto što nije po Njegovoj volji? Moramo se moliti po Njegovoj volji najbolje što možemo, a neprijatelju ne smijemo dopustiti da nas uhvati u zamku, pa da se plašimo pitati Boga za stvari koje su nam u srcu.

Najgore što se može dogoditi ako molimo izvan Božje volje je da nećemo dobiti ono što tražimo – a to će biti za naše dobro! Bog poznaje naša srca i neće se ljutiti ako pogriješimo i zatražimo nešto što nije po Njegovoj volji. Ne trebamo Mu pristupiti sa strahom da bismo mogli pogriješiti ili da neće biti zadovoljan ako previše tražimo. Moj je način da pitam Boga za ono što želim i trebam, uvijek se pridržavajući Njegove Riječi najbolje što mogu, a zatim kažem: „Bože, ako ovo što tražim nije za mene, onda Ti vjerujem da mi nećeš dati.“ Pristupi k Njemu hrabro u vjeri i očekivanju da ćeš primiti Njegov odgovor.

BOŽJA RIJEČ ZA TEBE DANAS:

Samo naprijed i pitaj!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon