Ondoa barakoa

Ondoa barakoa

Lakini sisi sote, kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, aliye Roho. 2 Wakorintho 3:18

Mara nyingi tunafanya mambo kwa njia moja kwa nje, lakini kwa njia nyingine ndani. Kwa sababu tuna udhaifu, makosa na hofu-mambo tunayofikiri hutufanya kuwa wema-tunataka kuficha kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo tunavaa barakoa.

Hatari ya kuvaa barakoa ni kwamba haituakilishi ipaswavyo. Kile watu wengine wanaona ni uongo. Sio sisi au jinsi tulizaliwa kuwa. Tunaweza kubadilisha nje, lakini hatuwezi kubadilisha hali yetu ya ndani-ni Mungu tu anaweza kubadilisha mioyo yetu.

Tunahitaji kutambua kwamba Mungu anatupenda tu jinsi tulivyo sasa, na upendo wake kwetu hautapungua kamwe.

Na kuna habari njema zaidi. 2 Wakorintho 3:18 inasema kwamba Mungu anatubadilisha na kututengeneza zaidi kama yeye mwenyewe, kurekebisha makosa tunayotaka kufunika.

Mwamini Yeye kikamilifu  ili kuondoa barakoa yako. Utatambua, kama ninavyotambua, kwamba unabadilishwa, kidogo na kidogo, katika picha ya Bwana.

OMBI LA KUANZA SIKU

Bwana, natambua kwamba mara nyingi mimi huvaa barakoa ili nipate kukubalika. Leo, ninafanya uamuzi wa kupata kukubali kwangu kwako. Unapozidisha upendo wako kwangu, endelea kunifanya mfano wako.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon