Joyce Meyer
Joyce Meyer
ດາວໂຫລດ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງຕົວຂອງທ່ານຕອນທີ 2

ຮັບຊົມຄູ່ສອນພຣະຄຳພີແລະຜູ້ຂຽນໜັງສືທີ່ມີຍອດຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຈອຍສ ໄມເອີ ແບ່ງປັນຄຳໜູນໃຈເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃນທຸກໆມື້

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon