Joyce Meyer
Joyce Meyer
ດາວໂຫລດ

ໃຊ້ຊີວິດກັບພຣະເຈົ້າ

ພຣະເຈົ້າຢູ່ບ່ອນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມາຄົ້ນຫາວິທີ່ວ່າຈະເລື່ອງດີຫຍັງແດ່ເກີດຂື້ນກັບທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຮັດຕາມການຊົງນຳຂອງພຣະອົງໃນທຸກໆມື້

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon