Arī taviem pāridarītājiem var notikt kas labs

Arī taviem pāridarītājiem var notikt kas labs

“..jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.” — Mateja 5:45

Vai esi kādreiz redzējis kādu citu saņemam svētību no Dieva, lai arī jūti, ka viņš to nav pelnījis? Vai esi redzējis, ka ar tiem, kas tevi ir sāpinājuši, notiek kas labs?

Ja cilvēks, kurš tevi ir sāpinājis, saņem no Dieva kādu svētību, tas tevi var sākt grauzt; vismaz ar mani tā bija, līdz es iemācījos piedot.

Bībelē teikts, ka labs un slikts notiek gan ar taisnajiem, gan netaisnajiem. Ja svētību saņem kāds, kas tevi ir sāpinājis, piedot viņam kļūst vēl grūtāk, tomēr tu joprojām esi aicināts par viņu lūgt.

Es gribu tevi šodien iedrošināt svētīt tos, kas tevi ir sāpinājuši, un lūgt par viņiem, pat ja jūties sāpināts un nokaitināts. Lūgšana par cilvēkiem, kas tevi ir sāpinājuši, ir izvēle. Arī piedošana ir balstīta uz tavu lēmumu, nevis sajūtām. Tomēr tajā visā tu atrodi dziedināšanu.

Piedodošs dzīvesveids palīdz tev kļūt līdzīgākam Kristum. Mācoties par piedošanas nozīmi un lūdzot svētības pār tiem, kas tevi ir sāpinājuši, arī tava sirds tiks dziedināta no rūgtuma, un tava personīgā izaugsme ļaus tev pašam piedzīvot Dieva sagatavotās svētības.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, lai arī tas ir grūti, es zinu, ka man jālūdz par tiem un jāsvētī tos, kas mani ir sāpinājuši. Es saprotu, ka piedošana ir izvēle, tāpēc es lūdzu, palīdzi man izvēlēties piedot.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon