Ārkārtas stāvoklis

Ārkārtas stāvoklis

“Es zinu, ka tiem, kas Dievu bīstas, klāsies labi, tiem, kam bijība Viņa priekšā.” (SALAMANS MĀCĪTĀJS 8:12)

Dievs man ir pasniedzis dažas vērtīgas mācības par rīcību krīzes situācijās. Jēzus ir teicis – “Nāciet pie Manis!” (Mateja 11:28) Viņš neteica, lai ārkārtas situācijā skrienam pie telefona un zvanām trim draugiem. Es neesmu pret to, ka citi par mums aizlūdz, tomēr, ja skrienam pie cilvēkiem, mēs netiksim izārstēti; mēs atradīsim vien plāksteri.

Dzīvē mums būs daudz izaicinājumu un ārkārtas situāciju. Reizēm krīze ir milzīga, reizēm mazāka. Lai nedzīvotu nemitīgā ārkārtas stāvoklī, tas Kungs mani mudināja nepārtraukti meklēt Viņa vaigu. Es agrāk mēdzu meklēt Dievu tikai laiku pa laikam, vai tad, kad sākās lielas grūtības. Ar laiku es sapratu, ka, lai tiktu ārā no šī ārkārtas stāvokļa, man jāmeklē Dievs tā, it kā man Viņu vajadzētu nemitīgi un izmisīgi – gan grūtībās, gan arī miera laikā.

Bieži, kad viss it kā notiek labi un mierīgi, mēs Dievam neveltām pienācīgu uzmanību. Tomēr esmu novērojusi – ja mēs meklējam Dievu vienīgi tad, kad esam izmisuši, Viņš nereti saglabā šo ārkārtas stāvokli, lai mēs nāktu sadraudzībā ar Viņu.

Dievs vienmēr izglābs un palīdzēs, kad nāksim pie Viņa. Ja vēlamies palikt nemitīgā mierā un uzvarā, tad mums Viņš uzcītīgi jāmeklē ik dienas, gluži kā uz to mudina šodienas pants.


Dieva vārds šodienai: Trenējies, kā rīkoties krīzes situācijā, nepārtraukti esot sadraudzībā ar Dievu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon