Attīsti sevī pacietību

Attīsti sevī pacietību

“Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.” — Jeremijas 1:5

Kad mēs lūdzam Dievam – “Dievs, maini mani”, mums jāsaprot, ko īsti sakām, jo ne visas pārmaiņas, kam pie mums jānotiek, notiks vienas dienas laikā. Drīzāk ir tā, ka Dievs dāvās mums iespējas mainīties un pieaugt, piedzīvojot opozīciju.

Jēkaba 1. nodaļā runāts par to, cik svarīgi būt pacietīgam, kad mūsos notiek pārmaiņas. Pacietība ir Gara auglis, kas attīstās un aug vienīgi pārbaudījumos, tātad tie mums ir vajadzīgi. Raksti saka, ja mums piemīt pacietība, tad mēs esam nevainojami un pilnīgi, bez neviena trūkuma. Tomēr mēs nevaram iegūt pacietību, ja nepiedzīvojam pārbaudījumus.

Ja tiešām vēlamies būt uzvaroši kristieši, kuri kalpo Dievam un nes pasaulē pārmaiņas, tad mums neizbēgt arī no grūtībām un dzīves pārbaudījumiem. Velns centīsies laupīt tavu drosmi pie katras iespējas, bet Dievs ir lielāks par tavu ienaidnieku, un Viņš spēj tevi izvest caur visām grūtībām.

Tāpēc šodien izvēlies ļaut Dievam strādāt caur tevi, pat ja jāsastopas ar lielām grūtībām. Pieaugot un attīstoties tavai pacietībai, tu spēsi ieiet varenā uzvarā.


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es gribu, lai Tu mani maini, un es zinu, ka tas nozīmē grūtības un izaicinājumus. Dod man Savu spēku izturēt un būt pastāvīgam, kad esmu ciešanās un pārbaudījumos, lai manī veidojas pacietība un topu Kristū pilnīgs.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon