Cerība – visa laba gaidīšana

Cerība – visa laba gaidīšana

“Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet, ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks.” — Salamana pamācības 13:12

Es definēju cerību, kā visa laba sagaidīšanu. Ja mēs savā ikdienā sagaidām Dieva labestību, tiek atvērtas durvis vēl lielākai laimei. Vai arī tu sagaidi savā dzīvē notiekam ko labu?

Kamēr vien mēs dzīvojam, mūsu dzīvei un dienām vienmēr ir kāds konkrēts gala mērķis. Dievs mūs ir radījis kā mērķtiecīgus sapņotājus. Bez sapņa jeb redzējuma savai nākotnei, mēs kļūstam garlaikoti un bezcerīgi. Savukārt, kā to lasām Salamana pamācību 13. nodaļas 12. pantā, cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet, ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks.

Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu Viņa cerībā un varētu izbaudīt savu dzīvi.

Ja tevī nav cerības, tu nespēsi būt laimīgs. Jo lielāka ir tava cerība Dievā, jo laimīgāks tu kļūsi. Cerība tic, ka viss galu galā būs labi; cerība ir pozitīva! Lai izbaudītu dzīvi, tev sevī jākultivē laba, cerību pilna attieksme. Dievs ir pozitīvs, Viņš vēlas, lai ar mums notiek labas lietas, tāpēc piepildies šodien ar Viņa cerību, un dzīvo, sagaidot savā ikdienā daudz laba.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es šodien apņemos ar prieku gaidīt savā dzīvē Tavu labestību. Es zinu, ka, pieaugot manai cerībai, pieaugs arī mans prieks. Kungs, es lieku savu cerību Tevī!”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon