Darīti Dzīvi Dievam

Darīti dzīvi Dievam

“Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.” (Romiešiem 6:11)

Cilvēki, kas nav glābti, garīgi ir miruši. Tas nozīmē, ka viņi nevar baudīt sadraudzību ar Dievu vai sekot Svētā Gara intuitīvajiem pamudinājumiem. Šie cilvēki ir ierobežoti savā dabiskajā, intelektuālajā gudrībā un nespēj baudīt atklāsmes privilēģiju un dzīves spēku. Tomēr, ja esam piedzimuši no jauna, Dievs var runāt uz mums un parādīt lietas, ko mēs nespētu zināt bez dievišķas atklāsmes.

Es esmu strādājusi darbā, kur man pietrūkst zināšanas, lai veiktu uzticētos uzdevumus. Bet man bija tuvas, personīgas attiecības ar to Kungu, un Viņš mani vadīja tā, ka es varēju paveikt to, kam nebiju pilnībā apmācīta.

Es nekad neesmu mācījusies, kā vadīt kalpošanu vai kā efektīvāk izmantot masu saziņas līdzekļus. Tomēr Dievs man un mūsu komandai ir devis visu vajadzīgo, lai mēs varētu kalpot visdažādākajos veidos, tostarp caur plašsaziņas līdzekļiem visā pasaulē. Dievs caur Savu Garu mūs vada ikvienā solī. Ikkatrā ticības solī, ko speram, Viņš turpina mūs mācīt un atklāt, ko darīt tālāk.

Arī tev Dievs dāvās visu vajadzīgo, lai tu izdarītu to, uz ko Viņš tevi ir aicinājis, ja vien būsi sadraudzībā ar Viņu. Ja apņēmīgi meklēsi Viņu un klausīsies Viņa balsī, Viņš tevi vadīs pārdabiskā veidā. Viņš tevi mācīs, kā piepildīt Viņa doto dzīves mērķi, kas varētu būt daudz varenāks par to, kam tu šobrīd jūties gatavs un apmācīts, vai ko pats spēj iedomāties.


Dieva vārds šodienai: Dievs tev dāvās visu, kas tev vajadzīgs.

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon