Dāvā mīlestību, kas atbrīvo

“Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.” — 2. Korintiešiem 3:17

Mīlestība atbrīvo. Tā sniedz piederības sajūtu, kā arī brīvības sajūtu. Mīlestība necenšas otru kontrolēt, ar viņu manipulēt vai sasniegt savu piepildījumu caur otra likteni.

Jēzus saka, ka Dievs Viņu ir sūtījis pasludināt atbrīvošanu. Mums, kā ticīgajiem, arī ir uzticēts tāds pats uzdevums – dot otram brīvību piepildīt Dieva gribu un plānu viņa dzīvei, nevis pakļaut savai kontrolei.

Esmu sapratusi, ka, cenšoties panākt, lai otrs darītu to, ko es gribu, lai viņš darītu, es aizveru durvis, pa kurām Dievs varētu runāt uz viņa sirdi. Mums jāatlaiž savi mīļie, lai viņi spētu piepildīt un sasniegt savas dzīves potenciālu Dieva, nevis manai, godībai.

Sniedz brīvību, un otrs tevi par to mīlēs vēl vairāk. Neesi manipulētājs. Tā vietā iemācies ļaut Dievam valdīt pār otra dzīvi.

Sirds, kurā mīt dižena mīlestība, spēj atlaist gan cilvēkus, gan notikumus. Arī šodien neesi kontrolētājs, bet brīvi dāvā atbrīvojošu mīlestību, kas nāk vienīgi no Dieva.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, es gribu, lai mīlestība, ko dāvāju citiem, būtu tikpat atbrīvojoša kā tā, ko Tu sniedz man. Es atsakos no savas vēlmes kontrolēt un manipulēt. Es vienkārši mīlēšu tos, ko Tu esi licis manā dzīvē, uzticot viņu dzīves ceļu Tev.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon