Dieva lielākās ilgas

Dieva lielākās ilgas

“Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums.” (MATEJA 1:23)

Jēzus nāca šajā pasaulē, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, iepazīt Dievu un piedzīvot Viņa gribu savā dzīvē. Viņš ilgojas pēc tuvas sadraudzības ar mums, kā arī piedalīties ikkatrā mūsu dzīves notikumā. Tieši tāpēc viens no Dieva vārdiem, Imanuēls, nozīmē “Dievs ar mums”. Viņš ilgojas būt ar mums, būt personīgi iesaistīts mūsu dzīvē. Viņš vēlas kaut mēs atpazītu Viņa balsi un sekotu Viņam.

Dieva vēlas, ka mēs spētu Viņu dzirdēt skaidri un saprotami. Viņš nevēlas, ka mums būtu jādzīvo apjukumā un bailēs. Mums jābūt drošiem, izlēmīgiem un brīviem. Viņš vēlas redzēt, ka katrs no mums piepilda savu likteni, dzīvojot Viņa pilnīgajā gribā.

Jā, mēs varam dzirdēt Dievu personīgā, ļoti tuvā veidā. Mūsu personīgo attiecību dziļums ar Dievu ir atkarīgs no mūsu komunikācijas dziļuma. Viņš uz mums runā, lai mūs nemitīgi vadītu, atspirdzinātu un atjaunotu.

Pirmais solis pretim tam, lai kādu, tostarp Dievu, sadzirdētu, ir klausīšanās. Pievērs Viņam savas ausis un norimsti. Viņš runās uz tevi, lai pateiktu, ka tevi mīl. Dievs vēlas apmierināt tavas vajadzības un darīt vēl daudz vairāk par to, ko spēj iedomāties (sk. Efeziešiem 3:20). Viņš tevi nekad neatstās un nepametīs (sk. Ebrejiem 13:5). Ieklausies Viņā un seko Viņam katru savas dzīves dienu.

Tu piederi Dievam; tu esi viena no Viņa avīm, un avis pazīst sava Gana balsi – svešinieka balsij tās nesekos (sk. Jāņa 10:14-15). Arī tu vari dzirdēt Dievu; tā ir daļa no tava mantojuma. Nekad netici kam citam!


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dieva dāvana tev ir jauna dzīve, kurā valda taisnība, miers, prieks un tuvība ar Viņu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon