Dievs darbojas caur cilvēkiem

Dievs darbojas caur cilvēkiem

“Viņi ziedoja vairāk, kā cerējām, – sevi papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums.” — 2. Korintiešiem 8:5

Kādu rītu man bija klusais laiks ar Dievu, un es teicu Tam Kungam: “Kā gan Tu vari izturēt visas šīs sāpes – badā mirstošus bērnus, cilvēku tirdzniecības upurus, genocīdu, netaisnību, degradāciju, nabadzību – un nekā nedarīt!?”

Es to neteicu, lai sūdzētos vai apšaubītu Viņa uzticamību; es pat nezinu, vai vispār sagaidīju atbildi, es vienkārši ar Viņu sarunājos. Viņa atbilde nāca nekavējoties– “Es darbojos caur cilvēkiem. Es gaidu, kad Mani bērni celsies un sāks rīkoties.”

Tu un es, mēs esam daļa no lielas armijas, Kristus miesas. Un, lai mainītu šo pasauli, ikvienam no mums jāuzņemas savs pienākums. Dievs vēlas darboties caur mums, un Viņš mūs visus aicina ietērpties mīlestībā un ķerties pie darba.

2. vēstulē Korintiešiem 8. nodaļā Pāvils runā par to, kā Maķedonijas draudzes ir ziedojušas, un viņš saka: “Viņi ziedoja vairāk, kā cerējām, – sevi papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums.”

Tas mani pārsteidz, jo viņi nedeva tikai naudu; viņi nodeva sevi pašus Dievam. Dievs arī mūs aicina dzīvot tieši tāpat. Pat viens cilvēks, kurš darbojas Dieva darbā, var nest nozīmīgas pārmaiņas! Kā tu šodien vari nodot sevi Tam Kungam un kļūt par Viņa vēstnesi?


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es lūdzu, lai Tu dari Savus darbus caur mani. Es izvēlos atteikties no savtīguma un ietērpties mīlestībā. Lieto mani, lai es varu kaut nedaudz mainīt šo pasauli.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon