Dievs sarunājas ar Saviem draugiem

Dievs sarunājas ar Saviem draugiem

“Un Tas Kungs sacīja: “Vai Man no Ābrahāma [Mana drauga un kalpa] būs slēpt, ko Es gribu darīt?”” (1. MOZUS 18:17)

Iespējams, neviens cits tik bieži nav dēvēts par “Dieva draugu” kā Ābrahāms. Bībele atklāj, ka Dāvids bija “vīrs pēc Dieva sirds”, Jānis bija “māceklis, ko Jēzus mīlēja”, bet tikai Ābrahāmam ir dots tas gods tikt sauktam par Dieva draugu; tas ir minēts vairākās rakstu vietās.

Kad Dievs nolēma sodīt Sodomas un Gomoras iedzīvotājus par viņu ļaunumu, Viņš atklāja Ābrahāmam, ko plāno darīt. Draugi stāsta viens otram savus nodomus un plānus. Tā kā Dievs uzskatīja Ābrahāmu par Savu draugu, Viņš pastāstīja viņam, ko ir nodomājs darīt – gluži kā tu pastāstītu savam draugam par tuvākajiem plāniem. Kad Ābrahāms dzirdēja par iznīcību, ko Dievs plāno izliet pār Sodomu un Gomoru, viņš “tuvojās Viņam un sacīja: “Vai Tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo?” (1. Mozus 18:23) Dievs bija līdzdalījis Savus plānus ar Ābrahāmu, jo abi bija draugi. Un tagad Ābrahāms “tuvojās” Dievam, un runāja ar Viņu atklāti un droši par Viņa plāniem – jo abi bija draugi. Viņu starpā pastāvēja attiecības, kurās viņi varēja brīvi sarunāties. Tuvība, kādu Ābrahāms baudīja ar Dievu, ir iespējama, esot pārliecinātam par Dieva mīlestību.

Dievs vēlas būt arī tavs draugs – sarunāties ar tevi, klausīties, kas tev sakāms un stāstāms. Sāc šodien pieņemt to, ka esi Dieva draugs, un, kā tāds tu vari arī droši Viņam tuvoties.


Dieva vārds šodienai: Izveido ar Dievu attiecības, kurās tu ar Viņu vari sarunāties brīvi un tikpat viegli dzirdēt, ko Viņš saka tev.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon