Draudzība mūs dara drosmīgus

Draudzība mūs dara drosmīgus

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. (Ebrejiem 4:16)

Kad sākam izprast draudzību, kas mums ir ar Dievu, un ieraugām sevi kā Viņa draugu, mūsu lūgšanas biežāk ir Gara vadītas, ticības piepildītas un drosmīgākas. Lūkas evaņģēlija 11. nodaļā, uzreiz pēc tam, kad Jēzus bija mācījis mācekļiem lūgt Tēvreizi, Viņš stāsta kādu stāstu. Mēs droši varam pieņemt, ka Viņš ar šo stāstu gribēja paspilgtināt iepriekš pasniegto mācību par lūgšanu. Viņš teica: “Kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu: mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā, – un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu: neapgrūtini mani; durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā; es nevaru celties un tev [kaut ko] dot. Es jums saku: ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag.” (Lūkas 11:5-8)

Ievērojāt, ka vīrs, kuram vajadzīga maize, to saņem tikai “savas neatlaidības dēļ”. Bet tik nekaunīgi un neatlaidīgi mēs varam būt vienīgi ar saviem draugiem, jo draudzība mūs dara drosmīgus. Jo stiprāka un tuvāka kļūst mūsu draudzība ar Dievu, jo drosmīgāki un pārliecinātāki mēs varam būt, tuvojoties Viņam.


Dieva vārds šodienai: Atceries lūgt ar tikpat lielu dedzību un tuvību, kāds esi ar saviem tuvākajiem draugiem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon