Dzīvo Pēc Dieva Prāta

Dzīvo pēc Dieva prāta

“Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā; noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu Vārdu bītos!” (PSALMS 86:11)

Ja ieklausāmies Dieva balsī, dzīvojam pēc Viņa prāta un izvēlamies kalpot Viņam, tad mēs varēsim izvairīties no liekām cīņām. Gudrība mudina mūs atļaut Dievam darīt ar mums, ko Viņš atrod par pareizu, lai mums nenāktos atkal un atkal iet ap vienu un to pašu “kalnu” (sk. 5. Mozus 2:3). Esmu satikusi cilvēkus, kas cenšas pārvarēt vienus un tos pašus apstākļus jau divdesmit un pat trīsdesmit gadus. Ja vien jau pašā sākumā viņi būtu paklausījuši Dievam, tad jau sen šīs problēmas būtu atrisinātas.

Lai arī cik ļoti mums varētu patikt tā vieta, kur esam, kad Dievs mūs ir atradis, Viņš neļaus mums tur palikt un iestrēgt. Viņam padomā ir jaunas vietas, kur mūs vest, un jaunas mācības, ko mums apgūt. Viņš vēlas mūs redzēt pilnus ar dzīvību un izaugsmi, īstenojot Viņa mērķus un plānu savā dzīvē.

Dievs mums ir teicis: “Ja jūs nepievērsīsiet Man uzmanību, ja ignorēsiet Mani, neņemsiet vērā Manu pārmācību, Es skaļi saukšu uz jums. Es mēģināšu jums palīdzēt, bet, ja jūs nemitīgi novērsīsieties no Manis, tad ļaunā dienā skriesiet pie Manis panikā.” (Sk. Salamana pamācības 1:24-28). Dievs ir žēlīgs un pacietīgs, bet ir arī brīži, kad mums jāsaprot, ka nu ir laiks būt paklausīgiem. Jo ātrāk mēs paklausīsim un sāksim dzīvot pēc Dieva prāta, jo ātrāk mūsu dzīve sakārtosies, un mēs varēsim sākt piepildīt Dieva nodomu mūsu dzīvei.


Dieva vārds šodienai: Lūdz, paklausi un nekavējies!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon